ca

Identificada una nova diana terapèutica capaç de frenar la progressió de l’alzheimer.

 

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, ocasionada per una destrucció progressiva de les neurones cerebrals. Una malaltia que es correspon amb el tipus de demència més comuna a tot el món i per a la qual, encara a dia d’avui, no existeix cura. De fet, els únics tractaments disponibles es limiten a pal·liar la simptomatologia associada a la malaltia. I és que encara no s’ha trobat una manera per aturar, o, si no alentir, els efectes de l’acumulació al cervell de cabdells neurofibril·lars de proteïna tau i de plaques de proteïna beta-amiloide, altament tòxics per a les neurones. No obstant això, investigadors del Col·legi Universitari de Londres (Regne Unit) podrien haver fet un pas significatiu a l’hora de frenar la progressió no només de la malaltia d’Alzheimer, sinó d’també d’altres patologies neurodegeneratives.

Concretament, l’estudi, publicat a la revista «PLOS Genetics», demostra com el bloqueig d’una proteïna anomenada ‘proteïna 1 tipus de Kelch associada a ECH’ (Keap1) protegeix les neurones de la toxicitat induïda per les plaques de beta-amiloide, obrint així la porta al disseny de nous tractaments per prevenir, per fi, l’Alzheimer i altres tipus de demència.

Com explica Fiona Kerr, directora de la investigació, «la incidència de la demència està creixent de forma dramàtica a mesura que la població envelleix, pel que necessitem trobar amb urgència nous fàrmacs que puguin protegir les neurones i aturar la progressió de la malaltia ».

 

Inhibir per desbloquejar

Quan són sotmeses a condicions d’estrès, les neurones, tal com succeeix amb qualsevol altra cèl·lula de l’organisme, es deterioren i acaben morint. No obstant això, i com es podria esperar, el cervell compta amb mecanismes per evitar que això passi. És el cas, per exemple, de l’activació en les neurones d’una proteïna anomenada ‘factor de transcripció nuclear eritroide-2’ (NRF2), proteïna que en condicions d’estrès migra al nucli cel·lular i activa l’expressió de gens amb activitat protectora. El problema és que, com han mostrat diversos estudis, els nivells de NRF2 es troben disminuïts en els pacients amb malaltia d’Alzheimer, de manera que aquesta protecció desapareix i les neurones segueixen morint.

En aquest context, en els darrers anys s’han dut a terme nombroses investigacions per activar NRF2 i, així, protegir les neurones davant de la toxicitat de les plaques de beta-amiloide. No obstant això, els resultats han estat infructuosos, ja que si bé s’han identificat fàrmacs capaços d’activar aquesta proteïna, els seus efectes secundaris eren, simplement, letals. Llavors, què es pot fer? Doncs actuar sobre la proteïna responsable d’inhibir NRF2. O el que és el mateix, sobre Keap1.

Per dur a terme l’estudi, els autors van emprar models animals -moscas de la fruita- d’Alzheimer en els quals van administrar un inhibidor de Keap1. I el que van observar és que la inhibició d’aquesta proteïna i, per tant, la seva interacció amb NRF2, va prevenir la neurotoxicitat causada pels pèptids de beta-amiloide -pèptids que en últim terme s’agreguen per formar les temudes plaques de beta-amiloide- . Posteriorment, els autors van repetir l’experiment amb cultius de neurones de ratolins amb la malaltia, observant com una vegada més la inhibició de Keap1 prevenia el dany neuronal associat als pèptids de beta-amiloide.

Com indica Fiona Kerr, «els nostres resultats són importants perquè els fàrmacs que bloquegen Keap1 augmenten l’activitat de la proteïna NRF2, la funció és protegir les cèl·lules. Per tant, aquests fàrmacs tenen el potencial per prevenir la pèrdua de neurones cerebrals en la malaltia d’Alzheimer i en altres tipus de demència ».

 

Protecció neuronal

En definitiva, el nou estudi és el primer a mostrar que la potenciació de NRF2 mitjançant el bloqueig de la seva inhibidor -Keap1- pot protegir a les neurones dels efectes de les plaques de beta-amiloide, el que converteix a Keap1 en una diana potencial per a la prevenció de la neurodegeneració en l’Alzheimer i altres patologies. No obstant això, i atès que l’estudi ha estat dut a terme amb models animals, pot esperar-se que aquest efecte també es produeixi en humans? Doncs sí, si més no teòricament.

Com conclou Fiona Kerr, «la mosca de la fruita és una eina molt poderosa per identificar noves causes genètiques en malalties humanes, incloses les patologies neurodegeneratives, i el nostre treball demostra que aquestes troballes tenen el potencial per dirigir el desenvolupament de nous fàrmacs que siguin efectius en mamífers. Sigui com sigui, es requereixen més estudis per desenvolupar aquests fàrmacs interruptors de la interacció Keap1-NRF2 i avaluar si aquesta nova estratègia pot protegir a les neurones humanes dels danys associats a la malaltia d’Alzheimer ». 

 

font:ABC.es