ca
Notícies

L’Alzheimer i la contaminació atmosfèrica podrien estar relacionats, assenyala de nou un estudi.

Les troballes aviven les preocupacions sobre els efectes que els contaminants suspesos a l’atmosfera tenen en la salut.

La contaminació de l’aire podria estar relacionada amb un major risc de patir algunes malalties de demència com l’Alzheimer, fins i tot si es té una predisposició genètica. Aquesta va ser una de les principals conclusions d’una nova investigació de la Universitat Emory d’Atlanta. Les troballes aviven les preocupacions sobre els efectes que els contaminants suspesos a l’atmosfera tenen en la salut.

Els investigadors van analitzar la possible relació entre una alta exposició a partícules aèries contaminants (conegudes com a PM2.5), i l’acumulació de les proteïnes beta amiloide associades amb patiments com l’Alzheimer. Van avaluar el teixit cerebral de 224 pacients finats procedents d’Atlanta. El 90% d’ells va ser diagnosticat amb algun tipus de demència abans de la seva mort. Els donants van morir abans del 2020 i tenien una edat mitjana de 76 anys.

L’equip va determinar que el nivell mitjà d’exposició a Atlanta a partícules contaminants va ser de 1.32 micrograms per metre cúbic (μg/m3) l’any anterior al decés dels pacients i de 1.35 μg/m3 en els tres anys previs. Va utilitzar models de regressió logística ordinal ajustats per, sobre la base d’ aquests paràmetres, avaluar l’ associació entre PM2.5, la patologia distintiva de l’ Alzheimer i les possibles modificacions en aquest vincle generades pel genotip APOE e4, considerat com el principal factor de risc genètic per patir la malaltia.

Les troballes indiquen que els donants que vivien en zones amb altes concentracions de partícules aèries contaminants tenien nivells més alts de plaques amiloides al cervell. Les persones amb una exposició superior a 1 μg/m3 de a PM2.5 l’any anterior al seu decés tenien gairebé el doble de probabilitats de registrar nivells més alts de plaques amiloides a l’escorça cerebral. La possibilitat va créixer a 87% quan es van estudiar els registres de tres anys previs a la mort.

L’ Alzheimer i la contaminació atmosfèrica

Els autors assenyalen que no hi ha evidència estadística suficient per assegurar que la contaminació atmosfèrica sigui la causant directa d’una major producció de proteïnes amiloides. Només mostren que hi ha una relació. “Els estudis futurs haurien d’investigar més a fons els mecanismes biològics darrere d’aquesta associació”.

Aquesta no és la primera vegada que s’estudia la possible connexió. El 2020, una investigació del BarcelonaBeta Brain Research Center i l’Institut de Salut Global de Barcelona va suggerir que l’exposició al diòxid de nitrogen i a les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) està relacionada amb el risc de patir atròfies cerebrals en àrees vulnerables a l’Alzheimer.

Les troballes d’ aquests projectes són cridaneres si considerem els alts índexs de contaminació atmosfèrica registrats en diversos territoris del món. La iniciativa The Lancet Planetary Health calcula que prop del 99.82% de la superfície terrestre mundial està exposada a nivells de partícules PM2.5 per sobre del límit de seguretat recomanat per l’Organització Mundial de la Salut.