ca

Un terç dels casos d’Alzheimer es podrien prevenir amb hàbits saludables.

 

Un de cada tres casos de demència es podria prevenir si es cuidés millor la salut del cervell des d’edats primerenques, segons les conclusions d’un comitè d’experts format per iniciativa de la revista mèdica The Lancet.

“Tot i que la demència es diagnostica a edats avançades, els canvis en el cervell solen començar a desenvolupar-se molts anys abans; els factors de risc per desenvolupar la malaltia es produeixen al llarg de tota la vida, no només de majors “, declara en un comunicat Gill Livingston, investigadora de l’University College de Londres que ha coordinat el treball.

L’anomenada comissió Lancet, que va presentar el passat 20 de juliol els seus resultats en la Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer a Londres, ha calculat que evitar nou factors de risc adoptant hàbits saludables permetria reduir els casos de demència en un 35%. Per comparació, si es pogués evitar el principal factor de risc genètic de l’alzheimer (l’al·lel ApoE4), els casos només es reduirien un 7%.

Els hàbits per prevenir l’alzheimer es divideixen en dos grans grups. D’una banda, aquells que afavoreixen una vida intel·lectual estimulant. La comissió Lancet calcula que, si tots els adolescents completessin l’educació fins els 15 anys, es previndria un de cada 12 casos de demència al món. De manera similar, una vida social activa, els treballs de voluntariat i l’hàbit de la lectura també redueixen el risc d’alzheimer. Els experts de la comissió Lancet destaquen que aquestes activitats no eviten el deteriorament del cervell característic de l’alzheimer però retarden l’aparició dels seus símptomes perquè aporten una reserva cognitiva.

El segon grup d’hàbits saludables engloba aquells que afavoreixen una bona circulació sanguínia al cervell i que coincideixen en gran part amb els que prevenen malalties cardiovasculars. Aquests sí que poden ser capaços d’evitar el deteriorament del cervell. Inclouen la pràctica d’activitat física, la renúncia al tabaquisme i el control de la tensió arterial.

L’informe desglossa aquests nou factors de risc prevenibles en diferents etapes de la vida, que poden augmentar la probabilitat de desenvolupar demència i que estan darrere del voltant del 35 per cent dels casos registrats al món. D’aquesta manera, consideren que millorar l’educació en les primeres etapes de la infància i abordar la pèrdua d’audició, la hipertensió i l’obesitat durant la mitjana edat es podria reduir la incidència de la demència fins a un 20 per cent.

En els últims anys de vida, altres hàbits saludables com deixar de fumar, tractar la depressió, augmentar l’activitat física, augmentar les relacions socials i controlar la diabetis podria reduir la incidència de demència altre 15 per cent addicional.

“La magnitud potencial de l’efecte sobre la demència de reduir aquests factors de risc és més gran del que podríem imaginar i del que els fàrmacs experimentals podrien aconseguir”, segons Schneider, que assegura que és una “poderosa manera” de reduir la càrrega global de la malaltia.

 

Font: www.lavanguardia.com , www.redaccionmedica.com  // Traducció al català: X.R.