ca

Viure en zones on l’aire és contaminat envelleix el cervell.

 

Joaquim Elcacho (La Vanguardia digital).-  La contaminació atmosfèrica, fins i tot a nivells moderats, ha estat reconeguda com un factor en l’augment del risc de malalties cerebrovasculars (ictus; infart cerebral i vessament cerebral) en estudis mèdics duts a terme durant els últims anys en diverses parts del món.

Una nova investigació dirigida per científics del Centre Mèdic Beth Israel Deaconess de Boston (Estats Units) i de l’Escola de Medicina de la Universitat de Boston indica ara que l’exposició a llarg termini a ambients amb aire contaminat causa també danys a les estructures del cervell i afecta la funció cognitiva en els adults de mitjana edat i gent gran.

Els responsables de l’estudi han analitzat l’historial mèdic de 900 persones que participaven en una investigació mèdica a llarg termini i han trobat evidències dels danys associats a viure en zones contaminades. Els resultats d’aquest estudi es publiquen en el nombre del mes de maig de la revista mèdica Stroke.

L’aire contaminat envelleix el cervell

L’estudi calcula l’exposició a ambients contaminats tenint en compte el lloc de residència dels participants i les dades sobre qualitat de l’aire en elements com les partícules amb un diàmetre menor de 2,5 micres (PM-2,5). Aquest tipus de partícules provenen de diverses fonts, incloent les plantes d’energia, fàbriques, camions i automòbils i la combustió de la fusta. Les PM-2,5 són especialment perilloses per a la salut i la seva presència ha estat associada en estudis anteriors a un major nombre d’hospitalitzacions per problemes cardiovasculars com atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars.

L’estudi indica que un augment de només 2 micrograms per metre cúbic de PM-2,5 equival aproximadament a un any d’envelliment del cervell. Així, les persones que viuen en ciutats o zones amb més contaminació atmosfèrica presenten un envelliment cerebral prematur i un major risc de malalties cerebrovasculars.

La investigació que es publica ara, “és un dels primers estudis en què es examinar la relació entre la contaminació de l’aire i l’estructura del cervell, i suggereix que la mala qualitat de l’aire s’associa amb efectes importants en l’envelliment del cervell” , ha destacat Elissa Wilker, investigadora en Centre Beth Israel Deaconess i coautora de l’article científic.

Relacionat amb la contaminació atmosfèrica i funcions cerebrals, s’ha de recordar que experts del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) de Barcelona van publicar el passat mes de març un estudi en el qual s’indica que els nens que respiren aire contaminat a l’escola tenen un desenvolupament cognitiu menor que aquells que gaudeixen d’un aire més net al pati i a les aules

(Més informació sobre aquest estudi en l’article publicat a Big Vang, secció de ciència de La Vanguardia.com).